Respect

Asa cum te-am obisnuit, incerc sa te ajut sa intelegi mai bine activitatea unui agent de curatenie / femeie de serviciu/ omul responsabil cu curatenia sau cum vrei sa ii spui.

Poate asa vom aprecia mai mult ceea ce face omul cu carpa si mopul in mana in fiecare zi. Pentru ca dincolo de praf, urme de cafea, cosuri de gunoi, bai murdare sau aspirator sunt mult mai multe cerinte impuse omului.

Si dupa Comunicarea la locul de munca, urmeaza Munca in echipa. Cele doua competente trebuie sa  functioneze impreuna, altfel vom lucra ca „o musca fara cap” indiferent de locul unde ne desfasuram activitatea sau de specificul acesteia.

MUNCA ÎN ECHIPĂ

 1. Inainte de toate:  se identifică rolul în cadrul echipei a fiecarei persoane

     1.1. Rolul în cadrul echipei este identificat corect, în conformitate cu tipul lucrării de executat.

Agentul de curatenie cladiri si mijloace de transport isi desfasoara activitatea in echipe de lucru, constituite pe baza normativelor elaborate de fiecare unitate prestatoare de servicii.  Echipele de lucru pot fi formate si  specializate pe tipuri de lucrări, specializate pe tipuri de utilaje sau de tip complex.

1.2. Atribuţiile individuale sunt identificate de către fiecare membru al echipei în funcţie de sarcinile de realizat

Pentru anumite lucrări care necesita un număr mai mic de muncitori decât cel al unei echipe de lucru, se stabileste lista de prioritati in cadrul spatiului ce urmeaza a fi curatat pentru o singura persoana.

     1.3. Sarcinile comunicate sunt clarificate cu promptitudine în scopul evitării unor eventuale neînţelegeri

Seful de echipa are rolul de a organiza si conduce activitatea de curatenie încredinţata, de a utiliza cu maximum de eficienta economica resursele materiale si umane, de a munci si de a mobiliza colectivul de muncitori din echipa pentru îndeplinirea sarcinilor.  In acest scop, seful de echipa are o serie de atribuţii si răspunderi.

Principalele atribuţii si răspunderi ale muncitorului care este sef de echipa sunt următoarele:

 • organizarea locului de munca si pregătirea condiţiilor de lucru;
 • repartizarea lucrărilor pe fiecare executant;
 • supravegherea executării operaţiilor pe întreg timpul desfasurarii lucrărilor;
 • încadrarea in normele unui consum optim de materiale, energie si consumabile (detergenti) stabilite pentru fiecare lucrare;
 • recuperarea si valorificarea deşeurilor;
 • urmărirea îndeplinirii sarcinilor de munca de câtre fiecare agent din echipa si pe întreaga echipa si raportarea operativa catre persoanele in masura sa faca receptia lucrarii de curatenie (in general receptia se face de catre beneficiarul activitatilor de curatenie)
 • executarea unor operaţii complexe, lucrări de montaj, întreţinere, reglaje si manevre ale aparatelor profesionale destinate activitatii de curatenie;
 • urmărirea utilizarii corespunzatoare a aparaturii destinata activititatilor de curatenie  (aspiratoare, echipamente de frecare – spalare, monodiscuri, aparate de spalare a mochetelor) asigurându-se prin aceasta folosirea întregii capacitaţi de munca a echipei pe care o conduce;
 • urmărirea respectării riguroase de câtre executanţi a tehnologiilor de curatare si a instrucţiunilor privind exploatarea si întreţinerea mijloacelor si uneltelor de curatare / spalare;
 • instruirea agentilor din echipa asupra modului de realizare a lucrărilor de curatenie, executarea directa a unor operaţii sau manevre cu grad de dificultate ridicat, pana la însuşirea acestora de catre fiecare persoana din subordine;
 • controlul permanent al calităţii lucrărilor executate de agentii din  echipa, pentru a asigura parametrii calitativi prevăzuţi in Service Level -ul fiecarui spatiu si in scopul prevenirii abaterilor de la exigentele acestuia;
 • oprirea executării lucrărilor in cazul unor abateri grave de la standardele de calitate
 • asigurarea folosirii complete a zilei de munca de catre toţi membrii echipei;
 • adoptarea de masuri pentru eliminarea cauzelor care determina nerealizarea normelor de munca;
 • asigurarea desfasurarii activităţii de curatenie in deplina securitate si realizarea integrala a masurilor de protecţie a muncii;
 • interzicerea participării la lucru a muncitorilor in stare de ebrietate, oboseala, sau fara echipament corespunzător, acordarea primului ajutor in caz de accident, anunţarea imediata a organelor ierarhice superioare;
 • înlăturarea cauzelor generatoare de pericol pentru securitatea muncii;
 • sesizarea cauzelor care duc la poluarea mediului înconjurător si prevenirea acestora.
 • Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util

Parca pare mai simplu cand doar ii privim cand aspira mocheta din biroul in care lucram, nu ?:)

 1. Un agent de curatenie trebuie sa cunoasca Implicarea în realizarea sarcinilor echipei, inca de la inceput

     2.1 Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite prin intermediul surselor autorizate.

     Identificarea cerinţelor sarcinii:

 1. Se obţin instrucţiunile legate de proceduri, se înţeleg de către executant, si daca este cazul se clarifica cu persoana competenta
 2. Se obţin specificaţiile relevante pentru rezultatele sarcinii, se înţeleg, si daca este cazul se clarifica cu seful de echipa
 3. Se identifica obiectivele de realizat;
 4. Se identifica cerinţele sarcinii – de exemplu timpul alocat sau norma calităţii.

  2.2. Lucrul în echipă se realizează respectând raporturile ierarhice şi funcţionale.

Planificarea etapelor necesare pentru îndeplinirea sarcinii:

 1. Se înţeleg si se clarifica etapele necesare pentru îndeplinirea sarcinii, pe baza instrucţiunilor si specificaţiilor existente;
 2. Se identifica si se planifica succesiunea activităţilor care trebuie îndeplinite, conform cerinţelor beneficiarului;
 3. Se verifica etapele si rezultatele planificate pentru a se asigura ca acestea sunt in conformitate cu Service Level -ul stabilit impreuna cu beneficiarul

2.3. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim acceptată.

     Revizuirea planului, daca este cazul:

 1. Se identifica si se compara rezultatele cu obiectivele planificate, instrucţiunile privind specificaţiile activitatii de curatenie si cerinţele beneficiarului;
 2. Se revizuieşte, si după caz se corectează planificarea pentru realizarea obiectivelor propuse.

Planificarea sarcinilor, indiferent de importanta acestora, este cruciala, întrucât numai printr-o buna organizare se pot atinge parametrii optimi de desfăşurare ai activităţii de curatenie.

     2.4. Eventualele necorelări ale activităţii proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai echipei sunt soluţionate în timp util.

Trebuie identificate următoarele obiective ale agentului de curatenie cladiri si mijloace de transport, obiective menite sa garanteze o buna desfăşurare a lucrului in echipa:

 • Capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei;
 • Capacitatea individuală de preluare şi executare a sarcinilor încredinţate într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu obiectivul general al echipei şi în strânsă legătură cu sarcinile celorlalţi membri ai echipei;
 • Capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei;
 • Sa identifice membrii echipei si rolurile lor in activitatea de grup bazându-se pe informaţii si instrucţiuni despre obiectiv, cerinţe de performanta si proceduri;
 • Sa contribuie la planificarea activităţii prin furnizarea intr-un mod optim a informaţiilor si sugestiilor;
 • Sa utilizeze forme de comunicare corespunzătoare activităţii de curatenie pe care o desfasoara;
 • Sa ceara acordarea de asistenta in desfăşurarea activităţii, unde este necesar;
 • Sa aducă o contribuţie la obţinerea rezultatelor cerute;
 • Sa discute problemele si sa le rezolve printr-un proces agreat si acceptat;

In speranta ca ai reusit sa ma urmaresti pana la final, iti multumesc pentru respectul acordat tuturor celor care ne ajuta sa ne desfasuram activitatea intr-un mediu curat, celor care ne asigura accesul in spatii publice ( comerciale sau nu) curate si igienizate.

Si nu uita: Respecta omul care munceste!

 

Reclama

Meseria de „Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport” nu este chiar asa de simpla cum s-ar crede la prima vedere.

In COR 2016 vom regasi aceasta meseria cu codul : 515302.

Vei spune:  ce este asa de complicat sa fi agent de curatenie? Oricine stie sa  mature, sa aspire covoare sau sa stearga praful ori sa spele geamurile.

Asta cam asa este. Insa nu oricine este calificat sa presteze activitati de curatenie in cladiri sau mijloace de transport. Si cum in Romania „hartia” / „patalamaua” conteaza, m-am decis sa deschid seria unor articole referitoare la ceea ce ANC-ul (Agentia Nationala de Calificari) solicita unui agent de curatenie.

Astfel, voi incepe cu inceputul 🙂

Ocupatia de „Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport”   presupune   competente  legate de desfasurarea activitatilor de curatenie in incinte / cladiri  – resedinte, birouri, sectoare industriale si administrative, institutii de invatamant, centre comerciale – si mijloace de transport (vagoane de cale ferata, mijloace de transport rutiere, aeronave).
Agentul de curatenie trebuie sa stie sa utilizeze sculele si utilajele cu actionare manuala, punerea in functiune, exploatarea si oprirea utilajelor cu actionare electro-mecanica si a celor actionate prin motoare cu ardere interna, conform instructiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor specifice, in corelatie cu particularitatile spatiului de curatat si scopul urmarit.

Deci? Cine zicea ca este simplu? 🙂

Agentul de curatenie cladiri si mijloace de transport demonstreaza competente fundamentale de comunicare la locul de munca si lucru in echipa si competente generale, referitoare la planificarea activitătii proprii, aplicarea normelor de protectie a muncii si prevenire si stingere a incendiilor, precum si aplicarea normelor igienico-sanitare pentru desfasurarea activitatilor in conditii de siguranta.
Agentul de curatenie cladiri si mijloace de transport trebuie sa demonstreaze capacitati de verificare si intretinere a echipamentelor de lucru pentru mentinerea duratei de viata proiectate a acestora – si chiar mai mult de atat as completa –  si protejarea suprafetelor de curatat in timpul derularii activitatilor. El dovedeste posibilitatea de pregatire a operatiilor de curatare, cu identificarea particularitatilor spatiilor ce necesita a fi curatate, pregatirea acestora in vederea
curatarii si selectarea utilajelor si produselor ce urmeaza a fi folosite, in corelatie
cu natura murdariei, posibilitatea de indepartare a acesteia si factorii care
influenteaza procesul de curatare.

Mai poti? Mai esti alaturi de mine? 🙂

Competentele agentului de curatenie cladiri si mijloace de transport presupune si:

 • salubrizarea vagoanelor de cale ferata, cu executarea operatiilor specifice de  vidanjare,  curatare a spatiilor sanitare, a interiorului si exteriorului  vagoanelor, in succesiunea stabilita de tipul salubrizarii efectuate;
 • salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operatiilor de
  curatare a exteriorului si interiorului acestora;
 • curatarea incintelor, cu aplicarea zilnica sau periodica a operatiilor de
  curatare in succesiunea stabilita prin instrucţiunile de lucru, cu utilizarea
  solutiilor, materialelor si echipamentelor specifice in functie de tipul curateniei de efectuat;
 • curatarea interioara a aeronavelor dupa sosirea din cursa, in corelatie cugraficul de  zbor,  precum si curatarea periodica generala a acestora, la cererea   beneficiarilor    

Cam atat pentru inceput!

Eu imi doresc ca dupa finalizarea seriei de articole,  societatile comerciale ( beneficiare sau prestatoare de servicii de curatenie) si persoanele care isi doresc sa practice aceasta meserie sa inteleaga mai bine ce inseamna sa fi agent de curatenie.

G.N.Delphi

Servicii de curatenie